Nyheder
Ny byggeleder
Torsdag den 8. januar 2015

Det er med glæde, at vi endnu engang har ansat en byggeleder, glæden er ekstra stor når byggelederen tidligere har været praktikant i STB BYG. Daniel Rohde som i foråret 2014 var praktikant på sygehuset Aabenraa, starter som byggeleder 15. januar, og får til opgave at hjælpe projektledelsen færdig med udvidelsen af Aabenraa Sygehus, Fase 2. Daniel bor i Haderslev med kæresten og venter barn nr. 1. Vi ser frem til samarbejdet, og byder Daniel velkommen på holdet.

Fremtidens Plejebolig. Status januar
Tirsdag den 6. januar 2015

Byggeriet på Samsøvej 43-47 i Holbæk, skrider frem efter tidsplanen. Dæk over kælder er støbt, punkt og randfundamenter klar til opstart af elementmontage uge 3. Samtidigt med montage af søjler og dæk i center samt vestlig cirkel (nederst i billedet) vil støbning af terrændæk i østlig cirkel pågå. Nederst til højre ses skurbyen, der udbygges successivt.

Tak for et spændende og godt år
Fredag den 19. december 2014

2014 har været et spændende og godt år for STB BYG A/S. Vi lykkedes med vores strategiplan: Vækst i kvalitet, omsætning og resultat, hvilket vi tilskriver alle vores dygtige og engagerede medarbejdere. Tak til alle jer kunder og samarbejdspartnere, som har vist os tillid og gjort det muligt for os.

Vi har planer om, at fortsætte denne rejse i 2015 og glæder os til samarbejdet med jer, efter en velfortjent julepause.

Korskærparken Fredericia
Torsdag den 18. december 2014

STB BYG A/S kan notere sig som vinder af den største entreprise i firmaets historie. Opgaven, der skal udføres i hovedentreprise, omfatter i hovedtræk en samlet renovering af alle 189 lejligheder fordelt på 7 blokke, for Boligkontoret Fredericia afd. 307 Korskærparken. Bygherre: Boligkontoret Fredericia. Arkitekt: Aarhus Arkitekterne og SAHL Arkitekter Landskab: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Bygherrerådgiver: Rambøll Danmark

Se presseomtalen. klik ind her: Vejle Amts Folkeblad  Buiding Supply

DNV Gødstrup Storentrepriser
Tirsdag den 9. december 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til 3 storentrepriser, vedr. de indvendige apteringsarbejder på DNV-Gødstrup. Etape 1, der opdeles og udbydes som 3 storentrepriser E1-DP8-E01, E1-DP9-E01 og E1-DP10-E01. De tre storentrepriser består samlet af ca. 104.500 m² indvendige apteringsarbejder, herunder: byggepladsarbejder, murerarbejder, indvendig gipssystemvægge, indvendige døre og glaspartier, indvendige beklædninger, lofter, stålarbejder, komplettering, gulvbelægninger og malerarbejde. Forventet opstart på byggeplads primo maj 2015. Bygherre: RegionMidtjylland: Totalrådgiver: CuraVita

Sønderparken Fredericia
Fredag den 5. december 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til hovedentreprisen: Boligkontoret Fredericia - afdeling 406, Sønderparken. Gennemførelse af den fysiske helhedsplan. Hovedentreprisen omfatter: renovering af 81 lejligheder (9 opgange) og ombygning af 27 lejligheder (3 opgange) til tilgængelige boliger, samt renovering af udearealer. Bygherre: boli.nu og Boligkontoret Fredericia. Arkitekt: Aarhus Arkitekterne og SAHL Arkitekter Landskab: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Ingeniør: D.A.I. Bygherrerådgiver: Rambøll

Ny salg-, tilbuds- og projekteringsleder
Mandag den 1. december 2014

STB BYG A/S er i vækst og har derfor pr. 1. januar ansat Jimmi Vinther Gravgaard i salgsafdelingen. Jimmi har adskillige års erfaring fra byggebranchen og vil indgå som specialist i organisationen. Med Jimmis kompetencer indenfor salg, tilbud og projektering, har vi styrket holdet, og STB BYG står nu endnu stærkere i forhold til at takle og fastholde den fremgang og vækst, som vi hilser velkommen i disse år.

Skolen Ved Stadion i Haderslev
Torsdag den 20. november 2014

STB BYG er prækvalificeret til udbygning af Skolen Ved Stadion, i samarbejde med GPP Arkitekter A/S, Ingeniør'ne A/S og Green Sustainable Landscape ApS. Haderslev Kommune har besluttet at opføre en fritliggende nybygning til undervisnings- og fritidsformål for 40 elever fra afdeling G - trin 1 og trin 2. Nybygningen andrager ca. 750 - 800 m², opført i energiklasse 2015 med tilhørende anlæg af adgangsstier, retablering af udearealer og disponering af legepladsareal m.v. Byggeriet er planlagt gennemført i perioden primo juli 2015 til ultimo januar 2016. Bygherre: HaderslevKommune  Bygherrerådgiver: Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.

Ny projektleder
Mandag den 13. oktober 2014

Rasmus Dahlgren er ansat som projektleder pr. 6. oktober 2014. Rasmus er 44 år, bor i Stenløse og er uddannet bygningsingeniør, har 8 års erfaring fra entreprenørbranchen, og har gennem 6 år været selvstændig. Rasmus bliver tilknyttet hovedentreprisen vedr. opførelse af Plejecenter Samsøvej i Holbæk, og vil sammen med Eivin Hansen repræsentere STB Byg A/S på pladsen, hvor Lasse Lindkvist Hansen har det overordnede ansvar som projektchef.

Arkitektoniske motorvejsperler
Fredag den 10. oktober 2014

STB BYG A/S, GPP ARKITEKTER A/S, HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S, står bag et nyt totalkoncept, som skal gøre en tur på motorvejsnettet til en arkitektonisk oplevelse, der samtidig kan ses på bundlinjen hos bygherrer. Så stor er brandingeffekten, men det forudsætter et byggeri med en høj arkitektonisk og kvalitetsmæssig standard. Det vil de 3 virksomheder sørge for. Derfor har de skabt totalkonceptet IKON Domicil.

Se mere om konceptet her: IKON Domicil Foto: (Initiativtagerne set fra venstre) Arne Bruun, Jens Winther, STB Byg, Carsten Gjørtz, GPP Arkitekter og Jørgen Z. Krat, Hundsbæk & Henriksen.

Slagelse stadion og sportscollege
Torsdag den 9. oktober 2014

STB BYG A/S er i samarbejde med CEBRA og OBH Rådg. Ingeniører, prækvalificeret til totalentreprisen for gennemførelse af delvis renovering af eksisterende stadiontribune og klublokaler samt ny opførelse af 73 almene ungdomsboliger på Slagelse Stadion. Projektet udbydes på grundlag af et rumprogram med skitseret arealanalyse, som totalentreprise med element af projektkonkurrence og består af cirka 1.685 m² omklædning, klubfaciliteter, mødelokaler mv. hvoraf 350 m² er ombygning af eksisterende faciliteter, cirka 3.385 m² boliger samt renovering af stadiontribunen. Projektet forventes udbudt således at der kan indgås totalentreprisekontrakt i 1. kvartal 2015 og byggeriet skal ibrugtages senest 1.7.2016. Bygherre: Slagelse Boligselskab og Slagelse Kommune. Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S

Tømrersvend nr. 104
Torsdag den 2. oktober 2014

STB BYG vil gerne tage samfundsansvar og uddanner hvert år lærlinge og tager praktikanter. Vi er stolte over at have udlært endnu en tømrersvend i STB BYG. Benjamin S. Vase, har bestået svendeprøven som nr. 104 udlært i STB regi og vi er glade for at Benjamin vil fortsætte i STBs tømrerafdeling. Benjamin bor i Horsens, har senest været tilknyttet byggepladsen på Campus Vejle og vil fortsætte der, nu som udlært tømrersvend. Hjertelig tillykke til Benjamin.

Korskærparken Fredericia
Fredag den 26. september 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til hovedentreprisen: Boligkontoret Fredericia - afdeling 307, Korskærparken - gennemførelse af den fysiske helhedsplan. Omfattende renovering af 137 lejligheder (17 opgange) og ombygning af 54 lejligheder (6 opgange) til tilgængelige boliger, samt renovering af udearealer. Bygherre: Boligkontoret Fredericia. Arkitekt: Aarhus Arkitekterne og SAHL Arkitekter Landskab: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Ingeniør: D.A.I.  Bygherrerådgiver: Rambøll Danmark

 

Regionshospitalet Horsens
Torsdag den 25. september 2014

STB BYG A/S har vundet Kompletteringsentreprisen i forbindelse med ombygning af eksisterende operationsstuer i bygning DKC, beliggende på Regionshospitalet Horsens. Projektet omfatter ombygning af eksisterende operationsstuer på 1. sal i bygning 11, glasforbindelsesgang til bygning 4 samt mindre tilbygning til skopiafdeling i stueetagen. Området der skal ombygges, andrager ca. 1.950 m², heraf ca. 35 m² gangbro. Tilbygning ca. 50 m². Kompletteringsentreprisen omfatter: Murerarbejder. Tømrer-/snedkerarbejder. Gulvarbejder. Malerarbejder. Fast Inventar-arbejder. Bygherre: Region Midtjylland Totalrådgiver: C.F. Møller.

Opførelse af nyt vandværk
Fredag den 12. september 2014

STB BYG A/S er i samarbejde med Kullegaard Arkitekter A/S, Fr. Dahlgaard A/S, Hundsbæk & Henriksen A/S, prækvalificeret til totalentreprisen vedr. opførelse af nyt vandværk – Sørupværket - ved Svendborg. Opførelsen af Sørupværket omfatter projektering og opførelse af komplet nyt vandværk på Svendborg Vand og Affalds grund Ryttermarken 21 i Svendborg. Vandværket placeres hermed i tilknytning til Svendborg Vand og Affalds administrationsbygning, værksteder og lager, som ligger på samme adresse. Det nye vandværk opdeles i 2 separate behandlingsanlæg med en samlet produktionskapacitet på 400 m³/time og en beholderkapacitet på ca. 1.500- 2.000 m³. Følgende delelementer forventes at indgå: Arkitektur, projektering, bygge- og anlægsarbejder, proces-, rør- og smedearbejder og el-arbejder. Bygherre: Svendborg Vand A/S  Bygherrerådgiver: ALECTIA A/S

Ny projektleder
Fredag den 29. august 2014

Eivin Hansen er ansat som projektleder i STB BYG A/S pr. 1. september 2014. Eivin er 54 år, bor i Kirke Hyllinge ved Holbæk, har mange års erfaring fra entreprenørbranchen, og har tidligere været ansat hos bl.a. MT Højgaard samt NCC Danmark. Eivin bliver projektleder på Plejecenter Samsøvej i Holbæk, og vil sammen med Marc Gabriel blive ansvarlig for det spændende projekt.

129 almene boliger i Silkeborg
Onsdag den 20. august 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til hovedentreprisen vedr. den af Landsbyggefonden støttede renovering af 129 almene boliger, opført som rækkehuse og fritliggende huse i størrelsen 107-125 m². Entreprisen omfatter i hovedtræk følgende ydelser: Renovering/efterisolering af krybekældere. Fjernelse af skarnrum. Efterisolering af lofter. Nye tage. Nye lofter. Nye trægulve. Nye badeværelser. Etablering af genvexanlæg. Evt. etablering af solcelleanlæg. Renovering af murede facader. Renovering af kloak. Bygherre: Silkeborg Boligselskab, afd. 9 Lindevænget Bygherrerådgiver: d.a.i. arkitekter ingeniører as

Ny forretningschef
Torsdag den 7. august 2014

Brian Bak er ansat pr. 1. september som forretningschef for STB BYGs håndværkerenhed. Brian er 52 år, uddannet tømrer, bygningskonstruktør & Diplomleder, og har arbejdet med håndværk, produktion, salg og ikke mindst økonomi gennem hans karriere. I mere end 10 år har Brian drevet sit eget byggefirma, været salgschef i et typehusfirma, samt stået for produktionen af træelementer, med mere end 50 medarbejdere.

STB BYG ønsker at etablere en selvstændig håndværkerforretning, der opererer under egen identitet. Håndværkerforretningen udskilles i et selvstændigt selskab med eget ansvar for omsætning, omkostning og resultat. STB A/S bliver herefter et strømlinet selskab, der alene indeholder entrepriseforretningen. Forretningschefen vil få det fulde ansvar for etablering af den selvstændige håndværkerforretning, herunder ikke mindst ansvaret for opbygningen og konceptet. Til støtte for forretningschefen nedsættes en styregruppe. Forretningschefen vil ligeledes indgå i den etablerede ledergruppe for STB A/S.

Område E8 DNU - AUH Skejby ombygning
Torsdag den 10. juli 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til hovedentreprisen vedr. F2-31-20 - DNU — AUH Skejby ombygning, udbudsområde E8. Omhandlende ombygning af eksisterende sterilcentral og lagerbygning til sterilcentral og sterilvarelager. Eksisterende bygninger er omfattet af eksisterende Aarhus Universitets Hospital Skejby (AUH Skejby). Udbudsområde E8 omfatter bygning R og R1, samt en mindre tilbygning, der skal forbinde de 2 eksisterende bygninger. I alt ca. 2.200 m² ud af ca. 4.300 m² er omfattet af ombygning dertil er ca. 100 m² tilbygning. Ombygning af sterilcentral og sterilvarelager indgår som et led i byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Bygherre: Region Midtjylland, Det Nye Universitetshospital Bygherrerådgiver: Rådgivergruppen DNU I/S

 

Renovering af Kolstrup Boligforening
Tirsdag den 8. juli 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til hovedentreprisen vedr. Renovering af Kolstrup Boligforening afdeling 15, bestående af: Frueløkke 1-16 og Hørgården 6-28, i alt 288 eksisterende boliger og erhvervslokaler. Arbejdet omfatter: Frueløkke 10-16, blok 15 - 48 boliger reduceres til 36 boliger. Frueløkke 1-15, blok 16, 17 og 18 - 120 boliger reduceres til 34 boliger. Hørgården 6-10, blok 7 - 24 boliger reduceres til 18 boliger. Hørgården 12-28, blok 8, 9 og 10 - 72 boliger øges til 81 boliger. Bygherre: Kolstrup Boligforening afd. 15 Bygherrerådgiver: Grontmij A/S

 

Sider