Nyheder
32 nye plejeboliger i Køge
Fredag den 24. juni 2016

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med Kullegaard A/S, Torkil Laursen A/S og Lassen Landskab A/S. Totalentreprisen omfatter etape 1, etablering af 32 generelt anvendelige åben plan 2-rums plejeboliger med et samlet bruttoareal på i alt ca. 2.100 m2, med privat og fælles boligareal. Bygningsanlægget skal indeholde 2 leve-bo-miljøer med tilhørende servicearealer, samt en centerbygning med administration og servicearealer. Bygherre: Køge Kommune

Plejecenteret "Huset William" Valby
Onsdag den 22. juni 2016

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med Kullegaard A/S, Danakon A/S og Lassen Landskab A/S. Totalentreprisen omfatter opførelse af 56 nye ældreboliger med tilhørende servicearealer i Valby. Plejecenteret erstatter et eksisterende, utidssvarende plejehjem, som nedrives helt. I stedet opføres en ny bygning, der kan leve op til aktuelle og fremtidige krav til en velfungerende, tilgængelig og rummelig ældrebolig. Bygningen opføres i fire etager. De 56 boliger fordeles med 11 boliger og fællesrum i stueplan og 15 boliger på hver af de øvrige etager. Boligerne er overvejende indrettet som traditionelle 2-rums boliger med opholdsrum og soveværelse. Bygherre: fsb Afdeling 1.91 og 2.91 Huset William Bygherrerådgiver: emcon a/s Projektforslag: Kant Arkitekter, COWI som ingeniør og Krag & Berglund som landskabsarkitekter. Visualisering: Kant Arkitekter

Nyt domicil til DSV Transport
Onsdag den 8. juni 2016

STB BYG har indgået kontrakt med DSV Transports vedr. nyt domicil i Roskilde. Projektet omfatter: Ny administrationsbygning på 923 m2. Der er taget udgangspunkt i at indrette et effektivt og moderne kontormiljø, med et præsentabelt indgangsparti i stueetagen, mens resten af arbejdspladserne primært er placeret på 1.sal. På 2.sal indrettes der mødefaciliteter, kantine med udgang til tagterrasse samt fitnessrum. Bygningen løftes en etage på søjler for at fremstå let og transparent, men samtidigt også for at opnå den maksimale eksponering mod Holbæk-motorvejen. Desuden etableres udearealer, herunder udlægning af 2.268 m2 udvendige belægninger. VisualiseringKHR Arkitekter Bygherre: DSV Transport  Totalotalrådgiver: KHR Arkitekter

Nyudlært murersvend
Tirsdag den 12. april 2016

STB Håndværk er stolte over, at lærling nr. 106 har gennemført sin uddannelse og har fået sit svendebrev. Et stort tillykke til Simon Viuff, der nu er murer med fliser som speciale. Simon fik sit svendebrev fra Rybners Tekniske Skole i Esbjerg, og fortsætter som svend i STB håndværks murerafdeling. Vi byder Simon velkommen på STB holdet.

1. spadestik Engskovskolen
Mandag den 11. april 2016

Fredag d. 8. april 2016 fjernede Borgmester Søren Kjærgaard, godt hjulpet af en skoleelev, den første sten og tog det første spadestik til udvidelse og moderniseringen af Engskovskolen i Nr. Jernløse ved Holbæk. Der var velkomsttale ved skoleleder Bo Pedersen, samt taler af projektleder for Vækst og bæredygtighed Søren Kofod, formand for udvalg for læring og trivsel Lars Dinesen, borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune samt salgs- og tilbudschef Jimmi V. Gravgaard, STB BYG A/S. Projektet forventes indflytningsklar d. 29.12.2016. STB BYG står for totalentreprisen i samarbejde med KPF Arkitekter A/S og Hundsbæk & Henriksen A/S. Se mere her: Building Supply

Endnu et rekordår for STB BYG
Onsdag den 6. april 2016

STB BYG A/S løftede i 2015 sin omsætning til det hidtil højeste niveau. Indtjeningen voksede også, og ordrebeholdningen rummer opgaver, der rækker langt ud i fremtiden. I nær fremtid bliver der bundet sløjfe på de mange indsatser, der er startet op i den nuværende tre-års-plan, så der ingen løse ender er, når den nye strategiplan 2017-2020 sættes i gang. Et af de meget konkrete mål for perioden er at nå en omsætning på en halv milliard kroner. Læs mere her: Building Supply

1. spadestik Gødvad Enge
Tirsdag den 5. april 2016

D. 4. april svingede AB Silkeborgs direktør René K. Rasmussen spaden, efter at Grethe Rasmussen, formand for AB, havde sagt et par ord om projektet. Det første spadestik blev efterfølgende suppleret med et andet - og noget større! STB BYG er hovedentreprenør på projektet, der omfatter opførelsen af 30 almene boliger med grønne tage og slyngplanter på væggene i Silkeborgs nye grønne bydel, Gødvad Enge. Boligerne forventes klar til indflytning 1. april 2017. Mere om projektet her: Buiding Supply

3 nye medarbejdere
Tirsdag den 5. april 2016

STB BYG har netop ansat 3 nye medarbejdere. Projektleder Brian Arnholtz, byggeleder Morten Helbo Nielsen og tilbudsleder Niels Otto Hymøller. Brian bliver koblet på Valby Friplejehjem og Morten på Engskovskolen i Holbæk, Brian og Morten kommer begge fra den Sjællandske entreprenør GVL Entreprise, og de har begge god lang erfaring med alle discipliner indenfor projektarbejde. Niels Otto Hymøller kommer ligeledes fra en lignende stilling, og indgår i tilbudsteamet, hvor han i hovedsagen vil være beregner på jord-, kloak-, beton-, råhus-, murer-, stål-, belægnings- og gartnerarbejderne. Vi byder alle 3 velkommen på STB holdet.

DNV-Gødstrup
Mandag den 4. april 2016

STB BYG er prækvalificeret til Storentreprisen: De indvendige apteringsarbejder på DNV-Gødstrup, Etape 1, benævnt E1-DP8-DP10-E01. Entreprisen dækker de indvendige apteringsarbejder for i alt ca. 88.000 m² samt ca. 9.600 m² kælder. Entreprisen består i hovedtræk af indvendige apteringsarbejder herunder: murerarbejder, indvendig gipssystemvægge, indvendige døre og glaspartier, indvendige beklædninger, lofter, stålarbejder, komplettering, gulvbelægninger, malerarbejde samt byggepladsarbejder. På nuværende tidspunkt er forventet opstart på byggeplads i 3. kvartal 2016. Aflevering forventes at være 4. kvartal 2018. Bygherre: Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup  Totalrådgiver: Curavita DNV Visualisering: Arkitema, AART, Nordic

Valby Friplejehjem
Torsdag den 31. marts 2016

STB BYG har indgået kontrakt med Danske Diakonhjem vedr. ombygning af tidligere industribygning til friplejehjem. Entreprisen på 52,5 mio. kr. har STB BYG vundet i samarbejde med GPP Arkitekter og Ingeniørfirmaet HaCaFrø. Projekteringsarbejdet er allerede i fuld gang, mens selve ombygningen af den tidligere industribygning i Trekronergade i Valby går i gang til august. Det nye friplejehjem får 48 plejeboliger, og projektet er planlagt ud fra et ønske om at skabe et funktionelt og driftsvenligt hus med maksimal trivsel for beboere og ansatte. Bygherre: Danske Diakonhjem Bygherrerådgiver: KPF Arkitekter Visualisering: KPF Arkitekter

 

Syddansk Universitet NAT V3
Torsdag den 31. marts 2016

STB BYG er prækvalificeret til bygningsentreprisen vedr. modernisering af Biologisk Institut, Syddansk Universitet Campus, Odense. Instituttet er beliggende i bygning 23S i en eksisterende bygningsmasse. Entreprisen omfatter: Asbestsanering, nedrivning af bygningsdele, beton- og stålarbejde, tømrer- og snedkerarbejde, malerarbejde, gulvarbejde, loftarbejde, fast laboratorieinventar, tagisolering og tagbelægning samt facadearbejde. Ombygningsarealet udgør ca. 3.110 m² netto, ca. 3.500 m² brutto, heraf ca. 300 m² nyt etagedæk samt ca. 1.650 m² tagflade. Bygherre: Bygningsstyrelsen Bygherrerådgiver: Nøhr & Sigsgaard Arkitekter M.A.A. Visualisering: Nøhr & Sigsgaard Arkitekter M.A.A.

Nyudlært tømrersvend
Mandag den 21. marts 2016

STB Håndværk er stolte over, at endnu en lærling har gennemført sin uddannelse og har fået sit svendebrev. Et stort tillykke til Sophus Kvist, der gennemførte med ros og er udlært svend nr. 105 i STB BYG.

Bæredygtige boliger i Silkeborg
Torsdag den 3. marts 2016

STB BYG har indgået kontrakt med AB Silkeborg på hovedentreprisen, i forbindelse med opførelse af 30 almene bæredygtige familieboliger for Arbejdernes Bygge- forening, »Gødvad Enge« i Silkeborg. Boligerne i Gødvad Enge indgår i en ny bydel i vandbalance. Det har været en bærende ide at støtte op om områdets grønne profil, og lade det være udgangspunktet for udformningen af attraktive bæredygtige boliger for den almene boligforening AB Silkeborg. Visualisering: Aarstiderne Arkitekter  Bygherre: Arbejdernes Byggeforening Totalrådgiver: Kuben Management A/S Arkitekt: Aarstiderne Arkitekter  Læs mere nyt om projektet her: Building Supply

Udvidelse af Engskovskolen
Tirsdag den 9. februar 2016

STB BYG har indgået kontrakt med Holbæk Kommune på totalentreprisen i forbindelse med udvidelse af Engskovskolen i Nr. Jernløse ved Holbæk. STB har vundet totalentreprisen sammen med KPF Arkitekter A/S samt Hundsbæk & Henriksen A/S. Projektet omhandler nedrivning af eksisterende skolefløj og opbygning af ny 2 etagers fløj indeholdende faglokaler, basislokaler og administration. Ombygningen skal styrke helhedsindtrykket gennem et overordnet tema: At skabe 'lys til læring', samt nye indholdsrige oplevelser i velbelyste opholds- og undervisningsrum. Visualisering: KPF Arkitekter

Ny salgskonsulent
Torsdag den 4. februar 2016

Rasmus Winther er pr. 1. februar ansat som salgskonsulent i STB BYG, samtidig vil han tage en salgsuddannelse bl.a. på Campus Vejle. Det betyder, at han det næste år vil være 2/3 af tiden i STB BYG. Rasmus er 24 år, bor i Horsen og har netop afsluttet uddannelsen som byggetekniker. Han har tidligere taget en HHX, været soldat, været rejseguide et par år, og indimellem været arbejdsdreng samt praktikant hos STB BYG, både i STB Håndværk og på byggepladserne. Vi byder Rasmus velkommen på holdet.

40 bæredygtige boliger i Lisbjerg
Tirsdag den 2. februar 2016

STB BYG er prækvalificeret til bygningsentreprisen vedr.: Afd. 128 Lisbjerg Bakke v/al2bolig. Byggeprojektet består 35 familieboliger, 5 ungdomsboliger, fællesfaci-liteter samt udvendige landskabsarbejder. I alt 6 bygninger i 3-4 etager, samt skure. Ca. 4.100 m² BBR. Byggeriet er et af de første i det nye byudviklingsområde ved Lisbjerg, Århus. Bygherre: AL2bolig Totalrådgivning, arkitekt, landskabsarkitekt: Vandkunsten Ingeniør: MOE Visualisering: Vandkunsten

Besøg os på fagmessen 1. - 4. marts
Mandag den 1. februar 2016

Messen foregår i Fredericia, Messe C i dagene 1. – 4. marts. Vi holder til på stand E6716. Her kan du møde folk fra vores snedkeri, se ind- og udvendige brand-elementer udstillet og få dig en god snak.

Kom trygt – du brænder ikke fingrene, men vi vil tage varmt imod dig!

Ny bogholder
Mandag den 25. januar 2016

Vi har pr. 25-1-2016 ansat Jette Tychsen som ny deltidsbogholder i Vejle. Jette er 41 år, og bor sammen med sin mand og to børn i Fredericia. Jette har bred erfaring som bogholder, desuden har hun et godt kendskab til bogføringssystemer som STB BYGS, og har også i tidligere job varetaget lønadministrationen. Vi byder Jette velkommen på holdet.

Cimbria Parken Aabenraa
Mandag den 18. januar 2016

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med Sweco Architects A/S og NIRAS A/S. Totalentreprisen omfatter projektering og opførelse af Cimbria Parken i Aabenraa med 66 almene familieboliger samt fælleslokale, gæstebolig og ejendomskontor. I alt 6.419 m² bebygget areal, samt dagligvarebutik med i alt 1.260 m² bebygget areal. Bygherre: Boligselskabet Domea Rødekro afd. 3819, Cimbria v/Domea. Bygherrerådgiver: COWI A/S. Visualisering: boliger.domea

 

5 nye praktikanter
Mandag den 18. januar 2016

Velkommen til 5 nye praktikanter i perioden Januar til Juli, alle 5 er under uddannelse til bygningskonstruktør: Bjørn Winther, tilknyttes hovedentreprisen: Renovering af 189 lejligheder for Boligselskabet Fredericia. Reno Enrico Kjær, tilknyttes: Opførelse af handicapboliger i Elev for Århus Kommune. Jacob Sandholdt Jensen, tilknyttes: Opførelse af 2 boligblokke med 20 boliger i Tølløse, for Vestsjællands Almene Boligselskab. Dennis Reinholdt Nielsen, tilknyttes: Til- og ombygning af UCL, Campus Odense. Christian Christiansen, starter i tilbuds- projekteringsafdelingen og tilknyttes senere UCL, Odense.

Sider