Nyheder
Nye praktikanter
Fredag den 25. januar 2013

STB Byg opretter hvert år praktikpladser til elever på især de videregående uddannelser indenfor byggeri og har netop ansat 2 nye praktikanter. Vore praktikanter deltager i indsamling/ajourføring af kvalitetssikringsdokumenter, udfærdigelse af kvalitetssikringsmateriale, det daglige tilsyn/kvalitetskontrol af de enkelte entrepriser ude på pladsen, fastlæggelse af projekters omfang/opmåling, beregning af tilbud og diverse forefaldende driftsopgaver ligesom de deltager i byggemøder, sikkerhedsmøder og div. Ad-hoc møder.
Velkommen til:
Christian Møberg Christensen, bliver tilknyttet byggepladsen for renovering og genopretning af Afd. 14, 15 og 16 for Billund Boligforening, i 20 uger fra 4. februar. Christian er 24 år og studerer til bygningskonstruktør (6. semester udførende linje) på VIA University i Horsens. Christian er uddannet murer og har aftjent sin værnepligt ved Den Kongelige Livgarde.
Christian Bonde, bliver tilknyttet byggepladsen Åbenrå Sygehus, i 20 uger fra 4. februar. Christian er 25 år og studerer til bygningskonstruktør på 6. semester i Århus. Christian er uddannet tagdækker og har tidligere arbejdet som tagdækker for Phønix tag i Vejle.

Ny projektleder
Torsdag den 24. januar 2013

Thomas Schou, er ansat hos STB Byg A/S pr. 01-03-2013.Thomas er handelsstudent, tømrer, bygningskonstruktør og afslutter lige nu HD 1. del i København, hvor han har arbejdet for Entreprenørselskabet Myhlenberg A/S, de sidste 4 år på forskellige projekter. Thomas er 33 år bor i Vamdrup sammen med familien, og bliver ansvarlig for nybyggeri afsnittet på Aabenraa Sygehus, der er planlagt til opstart medio foråret 2013.

Region Nordjylland. Skovbo og Bakkebo i Mariager.
Mandag den 21. januar 2013

STB BYG prækvalificeres til hovedentreprisen, omfattende: Opførelse af Skovbo med 24 boliger, udformet med tre fløje som indeholder 8 boliger og fællesarealer som forgrener sig fra et centralt knudepunkt indeholdende servicearealer. 2.110 m². Bakkebo bygningen med 16 boliger, udformet som vinkelbygning med to fløje indeholdende 8 boliger og fællesarealer og en mellemliggende fløj som indeholder servicearealer. 1.640 m².
På begge bygninger fremstår facader med skalmur i teglsten og vinduer træ/alu. Taget er fladt tagpaptag og udhæng på ca. 0,8 m. beklædt med trælister på sternkant. der monteres solceller på taget. Udenoms arealerne opføres med sansehaver og aktivitetsarealer samt med små flisebelagte terrasser foran boligerne og fællesarealer. Der udføres diverse skure til affald, cykler og depot. Bygherrerådgiver: arkitektfirmaet NORD as

Ny tilbuds & projekteringsleder
Onsdag den 9. januar 2013

Torben B. Larsen er ansat pr. 01-02-2013 som leder af STB BYGs tilbuds & projekteringsafdeling. Torben er 54 år og bor i Kolding, har en bred erfaring indenfor byggebranchen, både fra leverandør-, typehus-, tømrer- & entreprenørbranchen og har i mange år arbejdet med projektledelse, beregning/kalkulation og projekteringsledelse, senest hos Isover Saint-Gobain A/S, Vamdrup som teknisk konsulent – med fokus indenfor passivhusbyggeri, energi og bæredygtighed samt renovering.

152 boliger. Skovgårdsparken Brabrand
Mandag den 7. januar 2013

STB BYG prækvalificeres til hovedentreprisen, omfattende: Energirenovering af 152 lejligheder fordelt på 6 boligblokke, herunder bla. konstruktioner for efterisolering af facader. Udskiftning af vinduer og døre i ydervægge, samt etablering af balanceret ventilation i boligerne. Energirenovering af 39 stk. rækkehuse, herunder bla. konstruktioner for efterisolering af facader og udskiftning af vinduer og døre i ydervægge. Om- og nybygning af faciliteter for fælleshus samt renovering af udearealer. Bygherre: AAB Århus Bygherrerådgiver: P+P Arkitekter

Specialmiljø for ældre med autisme. Hinnerup Kollegiet
Torsdag den 3. januar 2013

STB BYG er i samarbejde med SKALA Arkitekter og DRIAS Rådgivende Ingeniører prækvalificeret til totalentreprisen, der omfatter projektering og opførelse af 4 ældreboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Byggeriet skal opføres i tilknytning til det eksisterende Hinnerup Kollegiet, og skal tilgodese ældre medborgere med autisme. Byggeriet skal samtidig fungere som vidensplatform for udvikling af viden om ældre med autisme. Bygherre: Region Syddanmark. Bygherrerådgiver: WIENBERG ARCHITECTS

Sider