Nyheder
Renovering af 5 boligblokke
Mandag den 13. januar 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til hovedentreprisen vedr. renoveringsarbejder af Afdeling 5, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg. Afdeling 5 består af 5 blokke fordelt på 90 boliger. Der indrettes 15 stk. 4 rums boliger ved sammenlægning af 2 rums boliger. 27 boliger ombygges med nyt køkken/alrum og nyt badeværelse. Der indrettes 30 boliger med tilgængelighed med elevatorer fordelt på 5 opgange. Der etableres større altaner. Efterisolering af dæk med kælder, kældervægge, lofter m.v. I forbindelse med ombygningen renoveres samtlige installationer og udearealerne forbedres. Bygherre: AAB Silkeborg Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S 

Organisationsændring i STB
Tirsdag den 7. januar 2014

Direktør og medejer Henrik Nielsen har valgt at stoppe i STB BYG A/S den 1. januar 2014 for at kunne koncentrere sig om bestyrelsesposter og virksomhedsrådgivning. STB BYG kører videre med de to nuværende ejere, adm. direktør Jens Winther og direktør Jan Olesen. Vi vil gerne her benytte lejligheden til at takke Henrik for hans store indsats gennem de sidste 10 år i STB BYG og ønske ham al mulig held og lykke med hans kommende virke. Henriks beslutning har været kendt i nogen tid, og den kommende ledergruppe har derfor kunnet forberede sig på det ændrede ejerskab. Ledergruppen har sat retningen for de kommende tre år med en klar målsætning, og alle medarbejdere og ledere er klar til udfordringen. Se hele pressemeddelelsen her: Strukturændringer i STB BYG

Nyt Psykiatrisk Sygehus i Åbenrå
Torsdag den 2. januar 2014

STB BYG blev lavestbydende ved licitationen til tagentreprisen ifm. opførelse af Nyt Psykiatrisk Sygehus i Åbenraa - Fase 2. STB arbejder allerede på murerentreprisen, tømrerentreprisen, snedkerentreprisen og gulventreprisen på det 19.000 m² store byggeri. Med tagentreprisen, er STB's samlede opgave på fase2, nu på ca. 75 mio. kr. Bygherre: Region Syddanmark  Bygherrerådgiver: White arkitekter

Renovering af 6 boligblokke
Torsdag den 2. januar 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til hovedentreprisen udbudt af Boligselskabet Bomidtvest. Hovedentreprisen omfatter renovering af lejligheder, tag og facader på boligbebyggelsen afd. 630 - Østbyen, område C, Ikast. Område C er opført i 1965 og består af 112 boliger fordelt på 6 boligblokke hvoraf 3 boligblokke er med altangang. Facaderne bibeholdes, med undtagelse af 3 vestvendte gavle, som efterisoleres/ommures. Lette facadepartier/ vinduer ved altaner og altangang, udskiftes. Der udføres delvist nye altaner. Der efterisoleres i tagrum, og der udføres ny tagbeklædning med bølgeeternitplader. Lejlighederne får nye baderum, samt nyt ventilationsanlæg. De 36 boliger i altangangsblokkene, renoveres med tilgængelighed for handicappede. Bygherrerådgiver: Årstiderne Arkitekter

Udvidelse af Skjern Bank Arena
Torsdag den 2. januar 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med LUMO Arkitekter og Regnbuen Arkitekter K/S, Landskab Aarhus samt Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S. Totalentreprisen omfatter: Om- og tilbygning af Skjern Bank Arena, således at tilskuerkapaciteten efter ombygningen er ca. 3.100 personer. Arenaen udvides med ny tribune, foyer, lounge og omklædningsfaciliteter. I alt ca. 3.000 - 3.500 m² samt etablering af udenomsarealer, herunder parkeringsfaciliteter. Bygherre: Ringkøbing-Skjern Kommune. Bygherrerådgiver: Årstiderne Arkitekter

Til- og ombygning Lykkesgårdskolen
Mandag den 16. december 2013

STB BYG A/S er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med Arkitektfirmaerne, Kontur ApS og Regnbuen A/S, Landskab Aarhus samt ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen A/S. Totalentreprisen omfatter en etapeopdelt renovering og nybyggeri på Lykkesgårdskolen for 0.-6. årgang med mulighed for udbygning til 7.-9. årgang. Om- og tilbygningen gennemføres som en kombination af nedrivning, miljøsanering, let renovering, mere omfattende renovering, ombygning og tilbygning af i alt ca. 8-9.000 m² bygning med tilhørende udearealer. Om- og tilbygningen forventes gennemført via flere etaper grundet genhusningslogistikken og fastholdelse af skoledriften. Bygherre: Varde kommune. Bygherrerådgiver: Bascon A/S

Musholm Bugt Feriecenter - etape 3
Onsdag den 27. november 2013

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med udvidelsen af Musholm Bugt Feriecenter, der er anerkendt som verdens mest tilgængelige feriecenter for mennesker med handicap. Udbygningen bliver på i alt ca. 3.750 m² og omfatter en multihal med særlig vægt på handicapidræt og konferencer med høj tilgængelighed, ny restaurant med køkkenfaciliteter, udvidede konferencefaciliteter, 22 nye ferieboliger samt udvidelse og omdisponering af udearealer og parkeringsanlæg. Bygherre: Musholmfonden. Arkitekt: AART Architects A/S Se mere om det spændende projekt. Klik her: http://www.musholm.dk

36 nye almene plejeboliger i Tilst
Torsdag den 21. november 2013

STB BYG er prækvalificeret til 3 fagentrepriser. Ud af sammenlagt 90 ansøgninger er STB BYG prækvalificeret til: Tømrer-, gulv- og inventarentrepriserne i forbindelse med opførelse af 36 nye almene plejeboliger på Vintervej i Tilst. Boligerne skal udføres delvist i to plan efter energiklasse 2015. Byggeriet indeholder ca. 3.000 m² nybyggeri, fordelt på 24 boliger á 65 m², og 12 boliger à 75 m² inkl. fællesarealet til boligerne, samt ca. 500 m² servicearealer. Bygherre: Aarhus Kommune. Bygherrerådgiver: GPP Arkitekter a/s

Udvidelse af Naturstyrelsens kontorfaciliteter i Fåborg
Tirsdag den 12. november 2013

STB BYG A/S er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med C & W arkitekter A/S og Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma. Totalentreprisen omfatter etablering af en samlet naturforvaltningsenhed for Naturstyrelsens medarbejdere indenfor vand-, skov- og landdrift samt -overvågning på Sollerupvej 24 i Faaborg. Der planlægges anvendelse af alle eksisterende bygninger, både kontor, garage og lagerbygninger. Opgaven er en totalentreprise med udarbejdning af en helhedsplan med disponering af eksisterende kvadratmeter uden større ombygningsarbejder og opførelse af supplerende kvadratmeter, således der skabes et samlet velfungerende kontorkompleks både funktionelt og visuelt.

Ny byggeleder
Torsdag den 31. oktober 2013

Jes Knudsen er pr. 1 november ansat som byggeleder i STB BYG A/S og deltager i disse dage på STBs projektlederkursus. Jes bliver tilknyttet byggeledelsen på Psykiatrisk Sygehus Aabenraa fase 2 og skal desuden assistere på fagentrepriserne på Kolding VUC og Kolding Sygehus. Jes er 28 år, bor i Vejle og er uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Jes har senest arbejdet hos Hoffmann A/S, hvor han sammen med projektlederteamet har færdiggjort og afleveret Syd Energis domicil i Esbjerg.

Nye praktikanter
Torsdag den 17. oktober 2013

STB Byg opretter hvert år praktikpladser til elever på især de videregående uddannelser på vore byggepladser samt i administrationen og har netop ansat 2 nye praktikanter.

Velkommen til:

Søren Gabelgaard, der starter i praktik d. 4. november, som byggeteknikker. Søren bor i Ribe, læser til Byggetekniker på Erhvervsakademi Sydvest og tilknyttes byggepladsen i forbindelse med opførelsen af Varde Rådhus. Vore byggepraktikanter deltager i indsamling og ajourføring af kvalitetssikringsdokumenter, udfærdigelse af kvalitetssikringsmateriale, det daglige tilsyn/kvalitetskontrol af de enkelte entrepriser ude på pladsen, fastlæggelse af projekters omfang/opmåling, beregning af tilbud og diverse forefaldende driftsopgaver ligesom de deltager i byggemøder, sikkerhedsmøder og div. Ad-hoc møder.
Malene Johnsen, der starter i et 3 måneders praktikforløb i økonomiafdelingen i Vejle d. 21-10. Malene bor i Børkop og er tilknyttet Campus Vejle Praktikcenter i forbindelse med sin uddannelse til økonomiassistent. Vore praktikanter i økonomiafdelingen deltager i de daglige rutiner og forefaldende arbejdsopgaver.

AUH Skejby
Mandag den 14. oktober 2013

STB BYG A/S prækvalificeres til hovedentreprisen i samarbejde med WICOTEC KIRKEBJERG A/S. Hovedentreprisen omfatter udførelsen af en tilbygning indeholdende nye forældreovernatningsrum, og kontorer til eksisterende børneafdeling på AUH Skejby. Kontorer i plan 1 opbygges med mulighed for at etablere lettere ambulatorievirksomhed, og forsynes med medicinske luftarter. Projektet udføres som hovedentreprise i forbindelse med opførelsen af Det Nye Universitetshospital, Aarhus (DNU). Byggeriet hører under delprojekt »AUH Skejby Ombygning«, som omfatter ombygninger i eksisterende AUH Skejby, der udbydes i eget udbud. Appendixbygningen strækker sig over 3 etager, plan 1-2-3, og sammenbygges med eksisterende Bygning L4 via forbindelsesbro i plan 3. Bygningen udgør i alt ca. 2.200 m². Bygningen anlægges i skrænten mod Ringvejen. BYGHERRE: REGION MIDTJYLLAND. RÅDGIVERE: RÅDGIVERGRUPPEN: ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER A/S | CUBO ARKITEKTER A/S | SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S | RAMBØLL DANMARK A/S | ALECTIA A/S

Ny specialinstitution i Odense.
Søndag den 29. september 2013

Ud af 46 konditionsmæssige ansøgninger, er STB BYG prækvalificeret til 2 storentrepriser. Storentreprise1, omfattende: Jord, kloak in-situ beton, betonelementer, murer, tagkassetter. Storentreprise2, omfattende: tømrer, tagdækker, blikkenslager, maler, gulv- og inventar. Region Syddanmark vil opføre en specialinstitution til 32 børn inkl. administration, køkken, terapi- og fællesarealer samt servicearealer. Byggeprojektet er et erstatningsbyggeri for Børnehusene i Odense og Nyborg og udføres på en ubebygget grund i Odense. Opgaven omfatter nybyggeri af ca. 3200 m² til 32 børn og unge med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Kontrakten forventes at have en varighed på ca. 1 år, på nuværende tidspunkt er udførelsen planlagt til perioden november 2013 til november 2014. Bygherre: Region Syddanmark

43 nye almene ældreboliger i Åbenrå
Onsdag den 25. september 2013

STB BYG er prækvalificeret til tag- og gulventrepriserne i forbindelse med opførelse af 43 nye almene ældreboliger, klub, aktivitets- og servicearealer samt ombygning af centerbygning til plejehjemmet Lergården, Høje Kolstrup i Aabenraa. Byggeriet af boligerne omfatter 3 nye bygninger på hver 1.075 m², i alt 3.225 m² i én etage. Servicedelen omfatter nybyggeri af ca. 550 m² bygning i én etage samt ombygning af den eksisterende centerbygning. Bygherre: Aabenraa Kommune og Kolstrup Boligforening afd. 29. Bygherrerådgiver: Kuben Management. Totalrådgiver: Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær

Boliger til udviklingshæmmede i Elev
Torsdag den 19. september 2013

STB BYG A/S prækvalificeres til totalentreprisen i samarbejde med KPF ARKITEKTER A/S samt HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende Ingeniører. Totalentreprisen omfatter konkurrenceforslag på baggrund af funktionsskitser og planløsninger, færdig projektering og opførelse af 36 boliger til borgere med udviklingshæmning samt tilhørende fællesarealer, servicearealer, udearealer og fælleshus. Total brutto etageareal ca. 3 000 m². Energimæssigt skal bebyggelsen som minimum leve op til krav for lavenergiklasse 2015. Bygherre: Århus Kommune. Bygherrerådgiver: P+P arkitekter a/s

Campus Vejle, VUC
Torsdag den 22. august 2013

STB Byg A/S indgår kontrakt vedr. udførelse af tømrer-, snedker-, inventar-, facadebeklædnings- og fugearbejdet i forbindelse med byggesagen Campus Vejle VUC. Byggeriet omfatter opførelse af undervisnings-, administrations- og kantinelokaler og udføres som frilæggende bygning og til-/ ombygning af eksisterende lokaler i 3 etager over terræn, samt forbindelsesgang til eksisterende byggeri. Samlet areal på ca. 10. 000m². Hovedentreprenør: Kjæhr & Trillingsgaard A/S. Arkitekt: Cubo Arkitekter A/S. Ingeniør: Midtconsult A/S

Nye praktikanter
Tirsdag den 20. august 2013

STB Byg opretter hvert år praktikpladser til elever på især de videregående uddannelser indenfor byggeri og har netop ansat 3 nye praktikanter. Vore praktikanter deltager i indsamling og ajourføring af kvalitetssikringsdokumenter, udfærdigelse af kvalitetssikringsmateriale, det daglige tilsyn/kvalitetskontrol af de enkelte entrepriser ude på pladsen, fastlæggelse af projekters omfang/opmåling, beregning af tilbud og diverse forefaldende driftsopgaver ligesom de deltager i byggemøder, sikkerhedsmøder og div. Ad-hoc møder.

Velkommen til:

Jacob Rennebo Elkjær, der bliver tilknyttet vores projekter i Aarhus, Dokk1, Elevparken og Fuglekærvænget, de næste 20 uger. Jacob bor i Ikast, er udlært tømrer og studerer nu på VIA i Horsens, hvor han læser til bygningskonstruktør.
Hans Karl Jacobsen, der bliver tilknyttet byggepladserne på Aabenraa sygehus de næste 20 uger. Hans Karl er uddannet bygningssnedker/tømrer samt byggetekniker på Færøerne, men studerer nu på VIA i Horsens, hvor han læser til bygningskonstruktør.
Bogi Heidriksson, der bliver tilknyttet byggepladserne på Aabenraa sygehus de næste 20 uger. Bogi er udlært som tømrer og byggetekniker på Færøerne, men studerer nu på VIA i Horsens, hvor han læser til bygningskonstruktør.

Ombygning til ny dagligvarebutik
Torsdag den 8. august 2013

STB Byg A/S indgår kontrakt med SuperGros A/S vedrørende ombygning af en eksisterende bygning til et nyt KIWI discountmarked i Stensballe, Horsens. Arbejdet udføres i hovedentreprise og omfatter følgende arbejder: Nedbrydning. Kloakarbejde. Betonarbejde. Murerarbejde. Tømrer- og snedkerarbejde. Malerarbejde. Glasfacader og skydedøre. VVS-arbejde. Ventilations arbejde. EL- arbejde. Ståldøre. Slutrengøring. Arbejdet udføres på ca. 7 uger og starter så snart der foreligger en byggetilladelse fra Horsens Kommune.

Ny projektleder
Torsdag den 8. august 2013

Lars Frandsen er pr. 1 september ansat som projektleder i STB BYG A/S. Lars bliver ansvarlig for Psykiatrisk Sygehus Aabenraa fase 2, som starter ultimo oktober. Lars bor med familien i Vejle, er uddannet tømrer & bygningskonstruktør og arbejder i dag som projektleder hos Brdr. Daugaard Pedersen i Kolding. Tidligere har Lars været ansat hos Nisgaard & Christoffersen & KPC Byg og desuden har arbejdet med byggeprojekter i udlandet.

Ombygning af Grindsted Rådhus
Onsdag den 17. juli 2013

STB BYG prækvalificeres til hovedentreprisen vedr. om og tilbygning af Rådhus. Arbejdet omfatter nedrivning af ca. 1050 m² kontorbygning er 1 etage samt 150 m² kælder. Ombygning af ca. 2060 m² kontorbygning i 1 etage samt ombygning af ca. 900 m² kælder. Nybygning af ca. 4060 m² ny kontorbygning i 3 etager samt ca. 550 m² ny kælder. Nybygning af ca. 250 m² kantinebygning i 1 etage, nybygningen opvarmes med fjernvarme. Depotrum samt affaldshåndtering på terræn. Anlægsarbejder af udendørsarealer med tilhørende 190 parkeringspladser. Byggeriet skal opføres som Kl. 2015 byggeri. Bygherre: Billund Kommune. Arkitekt: Årstiderne Arkitekter A/S

Sider