Nyheder
Ombygning til ny dagligvarebutik
Torsdag den 8. august 2013

STB Byg A/S indgår kontrakt med SuperGros A/S vedrørende ombygning af en eksisterende bygning til et nyt KIWI discountmarked i Stensballe, Horsens. Arbejdet udføres i hovedentreprise og omfatter følgende arbejder: Nedbrydning. Kloakarbejde. Betonarbejde. Murerarbejde. Tømrer- og snedkerarbejde. Malerarbejde. Glasfacader og skydedøre. VVS-arbejde. Ventilations arbejde. EL- arbejde. Ståldøre. Slutrengøring. Arbejdet udføres på ca. 7 uger og starter så snart der foreligger en byggetilladelse fra Horsens Kommune.

Ny projektleder
Torsdag den 8. august 2013

Lars Frandsen er pr. 1 september ansat som projektleder i STB BYG A/S. Lars bliver ansvarlig for Psykiatrisk Sygehus Aabenraa fase 2, som starter ultimo oktober. Lars bor med familien i Vejle, er uddannet tømrer & bygningskonstruktør og arbejder i dag som projektleder hos Brdr. Daugaard Pedersen i Kolding. Tidligere har Lars været ansat hos Nisgaard & Christoffersen & KPC Byg og desuden har arbejdet med byggeprojekter i udlandet.

Ombygning af Grindsted Rådhus
Onsdag den 17. juli 2013

STB BYG prækvalificeres til hovedentreprisen vedr. om og tilbygning af Rådhus. Arbejdet omfatter nedrivning af ca. 1050 m² kontorbygning er 1 etage samt 150 m² kælder. Ombygning af ca. 2060 m² kontorbygning i 1 etage samt ombygning af ca. 900 m² kælder. Nybygning af ca. 4060 m² ny kontorbygning i 3 etager samt ca. 550 m² ny kælder. Nybygning af ca. 250 m² kantinebygning i 1 etage, nybygningen opvarmes med fjernvarme. Depotrum samt affaldshåndtering på terræn. Anlægsarbejder af udendørsarealer med tilhørende 190 parkeringspladser. Byggeriet skal opføres som Kl. 2015 byggeri. Bygherre: Billund Kommune. Arkitekt: Årstiderne Arkitekter A/S

Renovering af 105 lejligheder
Torsdag den 11. juli 2013

STB BYG prækvalificeres til hovedentreprisen vedr. totalrenovering, ombygning og nybygning af 105 lejligheder afdeling 27, Varbergvej 67-89, 6100 Haderslev. Projektet omfatter: Nedbrydning af bygningsdele og installationer. Jord og anlægsarbejder i og omkring bygningen. Betonarbejder-elementer og murerarbejder. Lukningsarbejder. Tømrer/snedker/tagarbejder. Inventararbejder. VVS, Ventilations & Blikarbejder. Smedearbejder (konstruktioner) & (aptering).  El- arbejder. Hårde hvidevarer samt malerarbejder. Bygherre: HAB. Arkitekt: CF Møller A/S

Danmarks Keramikmuseum
Mandag den 8. juli 2013

STB BYG prækvalificeres til råhus- og lukningsentreprisen samt til indvendig tømrer- og snedkerentreprise i forbindelse med udvidelse og ombygning af Danmarks Keramikmuseum - Grimmerhus i Middelfart. Omfattende udførelse af ny udstillingsbygning af høj kvalitet, indeholdende bl.a. udstillingsrum, auditorie med anretterkøkken, magasiner, samt mindre ombygning/sammenbygning med eksist. fredet bygning. Bygherre: Grimmerhus Bygningsfond. Arkitekt: Kjaer & Richter A/S

 

Ny byggeleder
Torsdag den 27. juni 2013

Nicolaj Beier er ansat som byggeleder i STB Byg A/S pr. 1 juli 2013. Nicolaj bor i Vejle og har i efteråret været tilknyttet STB som praktikant på totalentreprisen i Billund. Nicolaj er nu blevet bygningskonstruktør og vil gøre Billund færdig sammen med projektledelsen. Derefter bliver Nicolaj tilknyttet projektledelsen på byggeriet med Varde rådhus efter sommerferien.

Vundet totalentreprise: Rådhus i Varde
Torsdag den 13. juni 2013

STB BYG har i samarbejde med Arkitektfirmaerne, Kontur og Regnbuen samt ingeniørfirmaet Cowi, vundet konkurrenceprojektet til totalentreprisen, der omfatter til- og ombygning af rådhuset. Det nye rådhus vil bestå af et kontorhus med tilhørende kantinefaciliteter, mødelokaler, personalefaciliteter, arkiver og en multisal. Rådhuset på ca. 6.700 m² med plads til ca. 265 arbejdspladser opføres iht. lavenergikrav2015. Det var en dommerkomite på otte, der enstemmigt valgte projektet fra STB Byg A/S. Komitéens medlemmer er borgmester Gylling Haahr (V), byrådsmedlem Kjeld Anker Espersen (S), arkitekterne Clara Rigenstrup og Peter Dalsgaard fra Dansk Byggeri, kommunaldirektør Max Kruse, medarbejder- repræsentanterne Niels Eg Poulsen, Vibeke Jensen og Frants Bilde Kjeldsen fra Varde Kommune. Der er i planlægningen af Rådhuset integreret viden om kontormiljøer. Vinderteamet har bl.a. fokus på, at det gode arbejdsmiljø handler om at have det godt med alle sanser. De fysiske rammer er kommet til udtryk i bearbejdningen af både bygning og landskab / gårdrum, der inviterer til at blive brugt i mange forskellige arbejds- og aktivitetssammenhænge og giver mange sanseoplevelser. Varde Kommunes nye rådhus er disponeret ud fra et veludført tilrettelagt program. Den overordnede disponering er således skabt ud fra et ønske om at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem stedet og kommunens visioner - og at opnå størst mulige faglig og social synergi de forskellige teams imellem.

Psykiatrisk Sygehus Aabenraa Fase 2
Torsdag den 30. maj 2013

STB BYG indgår kontrakt med Region Syddanmark til fagentrepriserne: Murerentreprisen, tømrerentreprisen, snedkerentreprisen og gulventreprisen. Opførelsen af fase 2 er en samling af de voksenpsykiatriske afdelinger i Haderslev og Augustenborg, børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Augustenborg samt ungeafsnittet fra Kolding og ambulatorier fra de respektive døgnafdelinger flyttes til lokalpsykiatriske centre.Byggeriet integreres i en terrasseret struktur i landskabet, der skråner ca. 12 m ned i nordlig retning fra det eksisterende sygehus. Arkitekt: White Arkitekter A/S og DEVE ARCHITECTURE Ingeniør: Wessberg A/S

Ny byggeleder.
Onsdag den 22. maj 2013

Henrik Tang Pedersen er ansat som byggeleder i STB Byg A/S pr. 1 juni 2013. Henrik bor i Tørring og har færdiggjort sin uddannelse som byggeteknikker på VIA i Horsens og har i efteråret været ansat som praktikant hos STB, hvor han bistod med energirenoveringen, Varbergparken i Haderslev. Henrik bliver tilknyttet fase 1 på Aabenraa sygehus, som for alvor tager fart for STB byg hen over sommeren.

Hovedpolitistation i Esbjerg
Onsdag den 22. maj 2013

STB BYG er i samarbejde med KPF Arkitekter og Viggo Madsen Ingeniører, prækvalificeret til totalentreprisen, der omfatter indretning og renovering af ny hovedpolitistation i forbindelse med indvendig ombygning og renovering af overflader og installationer, ca. 8.000 m² udført etapevis. Bygge og anlægsarbejder ønskes udført under hensyntagen til, at ejendommen vil være delvist i brug.

Renovering af 11 etageboligblokke i Løget By afdeling 41
Torsdag den 16. maj 2013

STB BYG prækvalificeres til hovedenprisen vedr. bygningsrenovering af 11 etageboligblokke i 3 etager med i alt 269 boliger, 2 etageboligblokke i 2 etager med i alt 22 boliger, atriumhuse med i alt 87 boliger og rækkehuse i 3 plan med i alt 14 boliger. Bebyggelsen er opført i 1971-1976. Hovedentreprisen omfatter følgende arbejder: jord- og anlæg, byggeplads, nedbrydning, beton, murer, stål, tømrer, facade, blikkenslager, vvs, ventilation, el, elevator, maler og køkkeninventar. Beboerne i etageboligblokkene skal genhuses under renoveringen. Genhusningen foregår i AAB's egne boliger. Samtidig med udførelse af hovedentreprisen udføres der i en særskilt totalentreprise etablering af tagboliger på 2 af opgangene i etageboligblokkene. Etageboligblokkene renoveres fortløbende med arbejde på 2 blokke af gangen. Atriumhuse og rækkehuse renoveres etapevis og sideløbende med etageboligblokkene. Bygherre: AAB Vejle Bygherrerådgiver: COWI Arkitekt: Pluskontoret.

Renovering af Rosenhøj Viby Syd.
Onsdag den 8. maj 2013

STB BYG prækvalificeres til storentreprise 1, der i hovedtræk omfatter: Bygningsrenovering udvendig på alle 27 blokke. Anlægs- og belægningsarbejder omkring alle bygninger. Landskabsarbejder omkring alle bygninger og i omgivende terræn. Ny varmemesterbygning opført som selvstændig 1. etage. Nyopførelse af 33 almene boliger opført som 11 selvstændige enheder i 2 etager med 3 boliger i hver.Projektet er en del af projektkonkurrencen om Fornyelse af Viby Syd, som blev udbudt af Århus Kommune, Århus Omegn og Viby Andelsboligforeningen i 2010. Visionen for projektet er at skabe en attraktiv bydel med en alsidig beboersammensætning via en helhedsorienteret omdannelse af Rosenhøj. Gennem en differentieret facaderenovering på blokkene i samspil med en landskabsmæssig omdannelse af gårdhaver, omgivende terræn samt etablering af nye boliggader, nedbrydes bebyggelsens monotone udtryk.

 

Region Syddanmark Teglgårdshuset.
Onsdag den 8. maj 2013

STB BYG prækvalificeres til hovedentreprisen vedrørende renovering og ombygning af Teglgårdshusets hovedbygning og administration, Teglgårdsparken 36 og 44, 5500 Middelfart. Omfattende: Teglgårdshusets hovedbygning, renoveres og ombygges til 16 stk. 2 rums boliger inkl. kontor og fælles faciliteter. Teglgårdshusets Administration, renoveres og ombygges til kontorfaciliteter for den overordnede administration, møde-/aktivitetsrum, samt personalefaciliteter. Hovedbygningen har et etageareal på 1.008 m² plus kælderen på 166 m². Administrationsbygningen har et etageareal på 377 m².

Fremtidssikring af Korsløkken, afdeling 37 Odense
Tirsdag den 7. maj 2013

STB prækvalificeres til hovedentreprisekontrakten samt til fagentrepriserne inventar-, lukning- og tømrer/snedkerentrepriserne, på en større fremtidssikring med renovering af en del af boligområdet. Bebyggelsen består af 386 boliger fordelt på fem blokke, hvor af de to er opført i 1966, og øvrige blokke er opført i 1973. Alle husene er opført i fem etager samt kælder. Efter fremtidssikringen består afdelingen af 384 boliger. Afdelingen består af i alt 32 opgange. Bygherre: Fyns almennyttige Boligselskab Bygherrerådgiver: Rambøll Danmark A/S

Missionshuset, Ryttergade i Odense
Tirsdag den 30. april 2013

STB BYG indgår kontrakt på hovedentreprisen omfattende renovering og udvidelse af missionshuset. Der ønskes et funktionelt og indbydende samlingssted for børn, unge og ældre. Missionshuset, der er opført i 1883 renoveres og tilbygningen på 547,5 m² fordelt på 3 plan i niveau med eksisterende etager, opføres nordøst for eksisterende bygning. Bygherre: Indre Missions Samfund i Odense. Rådgiver: Arkitektfirmaet Mortensen

Tømrer nr. 100, udlært hos STB
Fredag den 22. marts 2013

4 nyudlærte tømrere fra STB Byg har fået deres svendebrev, og den ene af dem er samtidig tømrersvend nr. 100, der er udlært i STB regi. De fire nyudlærte svende er Bjørn Winther, Kristian Olesen, Nicklas Christoffersen og Simon Skaarup. Bjørn vil læse videre til bygningskonstruktør, Kristian overvejer noget inden for sportens verden, eller at læse til bygningskonstruktør, Nicklas skal i gang med at aftjene sin værnepligt og Simon skal være selvstændig i et firma, der arbejder inden for telekommunikation. Alle klarede svendeprøven med bravour. Tre blev antaget med ros og Bjørn fik det højeste karaktergennemsnit og bronze, for sin svendeprøve. STB er stolte af de dygtige drenge, og ønsker dem held og lykke med deres fremtidige virke.

Kongehøjskolen Aabenraa Kommune
Fredag den 15. marts 2013

STB BYG prækvalificeres til hovedentreprisen: Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape 2. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen og Rugkobbelskolen sammenlagt til Kongehøjskolen. Den nye Kongehøjskole skal udvides af 2 etaper ved en om- og udbygning af både Rugkobbelskolen og en nyerhvervet administrations- og lagerbygning. Byggearbejderne indeholder tilbygninger for mellemtrinnet, udskolingen og lærerværelse samt ny tandklinik, ca. 3.430 m². Ombygninger og renoveringer af eksisterende omfatter fagskolebygning og tandreguleringen, ca. 2.040 m². Endvidere indeholder projektet ændringer af udearealer. Arkitekt: Arkitema Architects

Kolding HF og VUC
Onsdag den 13. marts 2013

STB BYG prækvalificeres til hovedentreprisen samt til murer- tømrer-, facadelukning-, tag- og gulventreprisen. Byggeopgaven omfatter i fagentrepriser eller hovedentreprise nybygning af 5.000 m² undervisningsbygning samt kælder til parkering og sekundære faciliteter. Bygningen opføres i 3 etager + kælder, i et moderne design, og indrettes med teorilokaler, faglokaler, multisal, fællesområder, køkkenområde og administration. Arkitekt: RUM

Dokk1 Nyt Multimediehus
Fredag den 22. februar 2013

Århus kommune indgår kontrakt med STB BYG på tømrerentreprisen. Det nye multimediehus Dokk1 er en del af omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. Projektet realiseres af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania og Realdania Byg. Aarhus Kommune er bygherre for projektet. Entreprisen omfatter tømrerarbejde på alle etager niveau -2 - niveau 3 (eksklusive det automatiske parkeringsanlag), herunder hovedsageligt følgende leverancer og arbejder: Skeletvægge, -skørter og tilsætninger. Lofter: Standardsystemlofter, herunder gipslofter. Døre: Indvendige døre, herunder klassificerede og uklassificerede døre. Lette skeletdæk. Indvendige glaspartier, herunder både klassificerede og uklassificerede partier. Totalrådgiver og arkitekt er: schmidt hammer lassen architects k/s.Der kan findes flere informationer samt illustrationer og 3D model på det spændende byggeprojekt. Klik ind her: www.urbanmediaspace.dk

Jels Søbad
Mandag den 28. januar 2013

STB BYG prækvalificeres til kompletteringsentreprisen: Jels Søbad genfødes med helt nye badefaciliteter og får fremover mødelokaler til foreninger, træningsrum, værksted til cykler og både samt renseplads for lystfiskere. Søbadet bliver dermed et lokalt samlingspunkt for alle, der holder af at være aktive udendørs, om det så er i eller på vandet, eller med fast grund under fødderne. Bygherre: Vejen Kommune. Arkitekt: SKALA A/S

Sider