Nyheder
Renovering af 187 rækkehuse
Mandag den 7. juli 2014

STB BYG er prækvalificeret til ombygning af EAB afdeling Fuglebakken, beliggende Spangsbjergmøllevej, Fuglebakkevej, Drosselvej og Vibevej i Esbjerg. Total renoveringen er udbudt i fagentrepriser og STB BYG er prækvalificeret til følgende arbejder: Kloak. Jord. Belægning. Beton. Udv. Murer. Indv. Murer. Udv. Tømrer. Indv. Tømrer. Tagdækning. Gulv. Fuge. Inventar. Smed. Blikkenslager. Maler. Bygherre: Esbjerg Almennyttige Boligselskab Bygherrerådgiver: INGENIØR'NE

Skanseparken i Ebeltoft
Onsdag den 2. juli 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til totalentreprisen vedr. renovering af Skanseparken, djursBO - afd. 107, 108 og 109, i samarbejde med GPP Arkitekter, HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S og Green Sustainable Landscape. På grund af den tætte samhørighed og beliggenhed, renoveres afdelingerne samtidigt. Projektet indebærer: Der skabes sammenhæng mellem alle afdelinger gennem en terrænbearbejdning, som kobler alle afdelinger og skaber et oplevelsesrigt og varieret uderum. Boliger og facadeudtryk skal ændres markant i afd. 107 for at gøre afdelingen attraktiv, dette gøres ved at nedrive til sokkel og bygge afdelingen op fra eksisterende fundament, så boligerne fremstår helt moderne. Der skabes tilgængelighed i afdeling 108 ved etablering af elevator og ombrydning af lejlighedsfordelingen med færre 1-værelses lejligheder og flere 3- og 4-værelses lejligheder og farvemæssig fornyelse af facader. Der etableres et beboerhus. Afd. 109 er udelukkende en bearbejdning af udearealer. Byggeriet inkl. projektering forventes påbegyndt januar 2015 Bygherre: djursBO  Bygherrerådgivere: Kuben Management, KPF arkitekter, Ingeniørfirmaet Stokvad Kerstens, Preben Skaarup Landskab

Område A1 DNU - AUH Skejby ombygning
Torsdag den 26. juni 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til bygningsentreprisen vedr. F2-31-00 – DNU - AUH Skejby ombygning, udbudsområde A1. Omhandlende ombygning af det eksisterende Aarhus Universitetshospital Skejby (AUH Skejby), udbudsområde A1, bygning C7, M2, O1-O4, L1-L5, i alt ca. 11.000 m2. Følgende arbejder skal udføres: Nedrivningsarbejder. Murer- og betonarbejder. Tømrer- og snedkerarbejder. Gulvarbejder. Malerarbejder. Se mere om DNU projektet her: www.rg-dnu.dk  

Bygherre: Region Midtjylland, Det Nye Universitetshospital, Projektafdelingen Bygherrerådgiver: Rådgivergruppen DNU I/S 

316 lejligheder i Horsens
Onsdag den 25. juni 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til hovedentreprisen vedr. Renovering af Lejerbos, afd. 92-0 Flintebakken 2-148, i Horsens. Arbejdet omfatter renovering af boligbebyggelsen, der indeholder 316 lejligheder. Følgende arbejder skal udføres: Betonrenovering af udvendige betonkonstruktioner. Udvendige murerreparationer. Udskiftning af udvendige adgangstrapper. Renovering af altaner med nye værn og tag. Vinduesudskiftning. Renoveringsarbejder i badeværelser herunder udskiftning af stigestrenge for forbrugsvand i skakte. Bygherre: Lejerbo afd. 92-0, Horsens Bygherrerådgiver: RUM 

Ny byggeleder
Onsdag den 25. juni 2014

Jonas Bille er ansat som byggeleder i STB Byg A/S pr. 28. juli 2014. Jonas er ny-uddannet bygningskonstruktør fra VIA University College Horsens. Han er 26 år, er uddannet tømrer og bor sammen med kæresten i Horsens. Jonas tiltræder som byggeleder på Dokk1, hvor han sammen med den nuværende byggeledere skal færdiggøre arbejdet, der tager fart i efteråret.

Område A2 DNU - AUH Skejby ombygning
Onsdag den 25. juni 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til bygningsentreprisen vedr. F2-31-00 – DNU - AUH Skejby ombygning, udbudsområde A2. Omhandlende ombygning af det eksisterende Aarhus Universitetshospital Skejby (AUH Skejby), udbudsområde A2, bygning A, D, F og C0, i alt ca. 3.500 m2. Følgende arbejder skal udføres: Nedrivningsarbejder. Murer- og betonarbejder. Tømrer- og snedkerarbejder. Gulvarbejder. Malerarbejder. Se mere om DNU projektet her: www.rg-dnu.dk  

Bygherre: Region Midtjylland, Det Nye Universitetshospital, Projektafdelingen Bygherrerådgiver: Rådgivergruppen DNU I/S 

 

Kildebakken Vissenbjerg
Tirsdag den 24. juni 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til totalentreprisen Kildebakken, Vissenbjerg, i samarbejde med GPP Arkitekter, HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S og Landskab Århus. Totalentreprisen omfatter færdigprojektering på baggrund af dispositionsforslag og udførelse af ombygning af eksisterende plejeboliger til 34 plejeboliger og 25 rehabiliteringsboliger med tilhørende servicearealer. Bygherre: Boligselskabet Vissenbjerg, Kildebakken v/Domea Bygherrerådgiver: CASA Arkitekter A/S

Plejecenter Samsøvej Holbæk
Mandag den 23. juni 2014

STB BYG A/S har vundet opgaven med nybygning af plejecenter Samsøvej i Holbæk. Hovedentreprisen omfatter opførelse af 75 boliger og tilhørende servicefaciliteter samt etablering af udearealer. Det samlede areal udgør ca. 5.625 m² samt serviceareal på ca. 532 m² og dagcenter på ca. 278 m². De eksisterende bygninger på grunden nedrives. Bygherre: Holbæk Ældreboligselskab v/Domea Totalrådgiver: Kullegaard Arkitekter A/S

 

Ombygning af 90 boliger i Randers
Mandag den 16. juni 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til hovedentreprisen vedr. renovering og ombygning af Lejerbo, afd. 013-0, Jyllandsgade, Randers. Arbejdet omfatter renovering af 90 familieboliger i varierende størrelse (3, 4 og 5 rum), herunder ombygning af 30 af disse. Samlet areal ca. 6.600 m². Herudover renovering af 4.055 m² friarealer. Bygherre: Lejerbo Totalrådgiver: Caspersen & Krogh Arkitekter A/S

 

60 nye familieboliger i Horsens
Onsdag den 11. juni 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til totalentreprisen Rødtjørnen II, i samarbejde med GINNERUPARKITEKTER og HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S. Totalentreprisen omfatter opførelse af 60 almene familieboliger. I alt 6.450 m² hertil kommer skur/depot. Projektet udbydes inkl. projektering og udførelse af vej- og parkeringsanlæg, stier, gård- og haveanlæg, terrasser samt renovationsskure beliggende på Rødtjørnen, Horsens. Bygherre: Midtjysk Boligselskab afd. 78 v/Boligkontoret Danmark

Randalsparken Fredericia
Fredag den 30. maj 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til hovedentreprisen vedr. boli.nu, afdeling 15 i Randalsparken, Fredericia. Hovedentreprisen omfatter: Ombygning af 60 rækkehuse. Renovering af 96 lejligheder (24 opgange) og ombygning af 24 lejligheder (6 opgange) til tilgængelige boliger. Renovering/ombygning af butikscenter med varmemesterfaciliteter og aktivitetscenter samt 10 lejligheder. Ny vaskeribygning på cirka 110 m². Renovering af udearealer. Bygherre: boli.nu Arkitekt: Creo arkitekter, Move Arkitektur og arkitekt Thomas Thomsen. Ingeniør: Rambøll

 

Opførelse af 100 ungdomsboliger i Aalborg
Onsdag den 21. maj 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til storentreprisen: Luknings- og komplementerings entreprisen vedr. Opførelse af 100 ungdomsboliger for PLUS Bolig afd. 22, Visionsvej i Aalborg. Licitationen er dog udsat på ubestemt tid, der afventes godkendelse fra offentlig myndighed.

Bygherrerådgiver: ATRA Arkitekter Bygherre: Plus Bolig

 

 

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Torsdag den 24. april 2014

STB BYG A/S prækvalificeres til hovedentreprisen i samarbejde med WICOTEC KIRKEBJERG A/S. Arbejdet omfatter ombygning af eksisterende arealer på Sydvestjysk Sygehus til Fælles Akutmodtagelse, inkl. ny arealdisponering af eksisterende arealer. Ombygningsarealet består af ca. 6 000 m² og vil fremstå som et »råhus« hvori der skal opbygges ny komplet indretning. Bygherre: Sydvestjysk Sygehus Bygherrerådgiver: Rambøll Danmark A/S

Vundet totalentreprise: 36 boliger
Mandag den 14. april 2014

STB BYG A/S vandt den 36 mio. kr. store totalentreprise på bygningen af 36 boliger til udviklingshæmmede i Engelstoft nord for Aarhus. Engelstoft er et nyt boligområde i Elev mellem Lisbjerg og Lystrup og ca. 15 minutters kørsel nord for Århus. Her skal STB BYG nu opføre 36 boliger fordelt på fem forskellige typer af huse samt et fælleshus – i alt 3.150 m² tilpasset mennesker med særlige behov. Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem KPF Arkitekter, Hundsbæk og Henriksen Rådgivende Ingeniører og Terra Nova Landskab. STB BYG starter projekteringen i løbet af april og tager det første spadestik i sensommeren 2014. Byggeriet forventes at stå færdig ultimo 2015. Bygherre: Aarhus Kommune. Bygherrerådgiver: P+P Arkitekter A/S  Læs mere om projektet - Klik her: Presseomtale

Nye boliger- og erhverv Silkeborg
Tirsdag den 1. april 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med GPP ARKITEKTER og RAMBØLL Totalentreprisen omfatter: Projektering, ansøgning om byggetilladelse, opførelse af 40 almene boliger fordelt med 20 til hver af de to ordregivende boligforeninger samt to butikslejemål tilhørende en privat bygherre. Grunden er beliggende på Borgergade 103, 8600 Silkeborg. Bygge- og anlægsarbejdet består i opførelse af 24 stk. 3-4 værelses lejligheder på samlet ca. 2.343 m² og 16 stk. 3 værelses rækkehuse på i alt 1.493 m² samt to butikslejemål på i alt ca. 815 m². Bygherre: Arbejdernes Andels-Boligforening, Silkeborg Boligselskab og NRE – Danmark. Totalrådgiver: ÅRSTIDERNE ARKITEKTER

 

Ny projektleder
Tirsdag den 25. marts 2014

Marc Gabriels er pr. 24. marts, ansat som projektleder i STB BYG A/S. Marc starter som ansvarlig for arbejderne på Kolding sygehus & HF & VUC Kolding. Marc bor med familien i Odense, er uddannet bygningsingeniør fra Odense og har tidligere været ansat som projektleder hos MT Højgaard A/S i Odense samt hos Pihl & Søn A/S i Skanderborg.

Korskærparken Fredericia
Onsdag den 19. marts 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til hovedentreprisen vedr. bygge- og anlægsarbejder omfattende afdeling 10 i Korskærparken. På baggrund af projektmaterialet udarbejdet af bygherrens arkitekt og ingeniørrådgiver, omfatter arbejdet i boli.nu, afdeling 10, renovering af 14 opgange og ombygning til forbedret tilgængelighed af 6 opgange, samt renovering af udearealer. Bygherre: boli.nu og Boligkontoret Fredericia. Arkitekt: Aarhus Arkitekterne og SAHL Arkitekter Landskab: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Ingeniør: D.A.I. Bygherrerådgiver: Rambøll

Svømmehalsbyggeri, Herning
Fredag den 14. marts 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med NØHR & SIGSGAARD ARKITEKTFIRMA A/S, TEKNOLOGISK INSTITUT – CENTER FOR SVØMMEBADSTEKNOLOGI samt Rådgivende Ingeniører HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S. Totalentreprisen omfatter: opførelse af nyt 50 m bassin med tilhørende undervisningsbassiner og vandbehandlingsanlæg. Anlægget indrettes i tilknytning til bestående svømmehal og der nyopføres desuden klubfaciliteter, admini- strationsfaciliteter og sekundære rum for foreningsaktiviteter og depoter. Byggeriet skal arkitektonisk underordnes Herning Svømmehal, der er opført i 1970 med sin særprægede arkitektur, og nybyggeriet gives særligt fokus i forhold til bygningsreglementets lavenergiklasse 2015. I alt skal der etableres ca. 4.000 m². Bygherre: Herning Kommune 

5 Nye praktikanter
Tirsdag den 11. februar 2014

Hos STB BYG A/S er social ansvarlighed en grundlæggende og helt naturlig del af kulturen i firmaet. Vi har udlært lærling nummer 100 i 2013, og i disse dage bliver fem nye praktikanter fra de videregående uddannelser budt velkommen på byggepladserne.

Med tak for godt samarbejde og gode ønsker for fremtiden er der netop sagt pænt farvel til de seneste fem praktikanter. Fem nye er valgt, og de starter i løbet af februar på et skræddersyet praktikforløb hos STB BYG i forbindelse med deres uddannelser til henholdsvis bygningskonstruktør og byggetekniker.

Velkommen til:

Flemming Svinth Johansen (byggeteknikkerudd.) starter i tømrerafdelingen, Tom Henrik Guld (byggeteknikkerudd.) tilknyttes byggepladsen v/Varde Rådhus, Kasper Hauge Hansen (bygningskonstruktørudd.) tilknyttes byggepladsen Dokk1 på Aarhus Havn, Claus Kudsk Jørgensen (bygningskonstruktørudd.) tilknyttes byggepladsen v/psykiatrisk sygehus i Aabenraa – fase 2, Daniel Rohde (bygningskonstruktørudd.) tilknyttes byggepladsen v/psykiatrisk sygehus i Aabenraa.

Facade og PCB renovering Esbjerg Gymnasium & HF
Torsdag den 23. januar 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med RUM as og INGENIØR'NE A/S. Totalentreprisen omfatter: Udskiftning af lette facadepartier samt de,- og genmontering af installationer placeret i et installationskabinet samt følgearbejder herfor. PCB forefindes i fugerne i top og bund af eksisterende facadepartier samt i forseglingen af termoruderne. Af hensyn til undervisningen, skal det forventes at der kun kan udføres renovering af 2 klasselokaler pr. etape. Bygherre: Esbjerg Gymnasium og HF Bygherrerådgiver: Orbicon A/S

Sider