Nyheder
Tillykke til 2 ny-udlærte svende
Mandag den 5. oktober 2020

Vi er stolte over, at endnu 2 af vores lærlinge fra STB Egenproduktion, er bestået og har fået deres svendebreve fra Vejle Tekniske Gymnasium. Et stort tillykke til Rasmus Vestergaard Larsen og Alexander Nicklas Hansen, der begge fortsætter hos os, som tømrersvende. Vi byder Rasmus og Alexander velkommen på STB holdet.

Ny økonomidirektør
Mandag den 28. september 2020

Vi er glade for at kunne annoncere at Jan Boendorf Madsen er ansat som økonomidirektør pr. 1. oktober 2020. Jan kommer med stor erfaring inden for både økonomistyring og virksomhedsledelse, og vi ser meget frem til at drage nytte af Jans kompetencer. Velkommen på STB-Holdet.

STB Egenproduktion udvider
Torsdag den 3. september 2020

STB BYG har opkøbt Murerfirmaet Schou-Lauridsen. Murerfirmaet Schou-Lauridsen har udført støbe og murerarbejde siden 2016, og efter flere års tæt samarbejde med STB Egenproduktion har man valgt at blive endnu tættere. Gennem de senere år har STB egenproduktion formået at løfte både indtjening og omsætning. Den positive udvikling får nu STB BYG til, foruden tømrerarbejder at satse endnu mere på murer- og støbearbejder. STB egenproduktion er nu i stand til at varetage tre store fagentrepriser på det enkelte projekt, på alt lige fra enkle løsninger til komplekse konstruktioner. Læs mere her: STB Egenproduktion

Ny Stensagerskole i Brabrand
Mandag den 17. august 2020

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen vedr.: Indflytning af Stensagerskolen på den nuværende Tovshøjskole, der nedlægges som folkeskole. Udover skole og dagtilbud vil de fremtidige rammer rumme specialtandpleje i tilknytning til eksisterende skoletandpleje samt foreningsfaciliteter, herunder til handicapidræt. Projektet består bl.a. af nedbrydning af eksisterende pedelbolig, opførelse af 6 nye tilbygninger, ombygning af eksisterende skole samt nye udearealer.

Bygherre: Århus Kommune v/Børn & Unge Totalrådgiver/Arkitekt: RUM as

88 ungdomsboliger i Valby
Onsdag den 8. juli 2020

STB BYG er valgt som hovedentreprenør til opførelse af 88 ungdomsboliger på Retortvej i Valby. Den nye bebyggelse kobles sammen med det eksisterende byrum på Retortvej. Det betyder blandt andet, at bygningerne bliver opført i opgangshuse med forskellige etager. Derudover bliver de nye ungdomsboliger tilpasset de eksisterende bygninger i nærområdet. Det gøres ved at bygningerne placeres efter samme princip som andre bygninger i området, og samtidig vil facaderne bygges op, så de skaber en overgang til de nærliggende boliger. BygherreRetort ApS Totalrådgiver: Kullegård 

43 DGNB GULD boliger i Bellinge
Fredag den 19. juni 2020

STB BYG er valgt som totalentreprenør, i samarbejde med Kullegaard Arkitekter og Oluf Jørgensen rådgivende ingeniører, til opførelsen af 43 bæredygtige almene boliger for Civica. Civicas nye boligafdeling i Bellinge skal certificeres til DGNB Guld med vægt på kvalitet og æstetik. Byggeriet er desuden tænkt sammen med terrænet og understøtter naturen og biodiversiteten i området.

Visualisering: Kullegaard Bygherre: Civica

Renovering af Korsgården
Tirsdag den 16. juni 2020

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen: renovering af Boligselskabet Sjællands, afdeling Korsgården, der består af 117 boliger fordelt på 6 blokke. Byggesagen omfatter blandt andet: Ombygning af boliger til tilgængelighedsboliger med elevator. Boligsammenlægninger. Renovering af badeværelser. Efterisolering af gavle, renovering af vinduer/døre og altaner. Renovering af installationer, herunder ventilation. Bygherre: BOSJ

Renovering af Fælledgårdene
Tirsdag den 16. juni 2020

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen: renovering af Boligselskabet Sjællands, afdeling Fælledgårdene, der består af 192 boliger fordelt på 6 blokke. Byggesagen omfatter blandt andet: Ombygning af boliger til tilgængelighedsboliger med elevator. Boligsammenlægninger. Renovering af badeværelser. Efterisolering af gavle, renovering af vinduer/døre og altaner. Renovering af installationer, herunder ventilation. Bygherre: BOSJ

Seniorbofællesskab i Bellinge
Mandag den 6. april 2020

STB BYG er i samarbejde med Kullegaard og VITA ingeniører, prækvalificeret til totalentreprisen: Projektering og opførelse af seniorbofællesskab, indeholdende 36 boliger samt fælleshus. Projektet indeholder 3 boligtyper i varierende størrelse samt fælleshus på ca. 188 . I alt ca. 3.133  brutto. Herudover opføres skure og cykelparkering samt etablering af udearealer. Bygherre: Arbejdernes Boligforening Odense: Bygherrerådgiver: RUM Visualisering: RUM

DGNB GULD Daginstitution Horsens
Torsdag den 6. februar 2020

STB BYG er, i samarbejde med SKALA arkitekter og DRIAS Rådgivende Ingeniører, valgt som totalentreprenør på den nye daginstitution i Bygholm Bakker, der skal DGNB certificeres. Den nye bæredygtige daginstitution bliver på knap 1.400 m2 og får plads til 150 børn. Hvis der bliver behov for det, kan institutionen udvides til 220 børn.  BygherreHorsens Kommune  BygherrerådgiverNIRAS  Visualisering: SKALA arkitekter

43 familieboliger i Bellinge
Mandag den 3. februar 2020

STB BYG er i samarbejde med Kullegaard og Oluf Jørgensen Rådgivende ingeniørfirma, prækvalificeret til totalentreprisen: "Afd. 58 - Dalstrøget" omfattende opførelse af 43 nye almene familieboliger i Bellinge. Byggeriet skal som minimum certificeres til sølv i henhold til DGNB-kriterierne. Bygherre: CIVICA

Odder Sundhedshus
Fredag den 24. januar 2020

STB BYG er i samarbejde med GPP ARKITEKTER og EKJ rådg. ingeniører prækvalificeret til totalentreprisen: Opførelse af Odder Sundhedshus. Det samlede byggeri er i alt på ca. 4.400 , der dels skal rumme lægeklinikker og dels skal rumme de kommunale funktioner i form af træningsfaciliteter og 18 akutpladser. Desuden etableres 60 stk. parkeringspladser i forbindelse med kælder under bygningen. Bygherre: Odder Kommune og KommuneLeasing. Visualisering: Eksempel på ankomstområde fra GPP Arkitekter.

3 x Jubilæum
Tirsdag den 31. december 2019

På årets sidste dag, vil vi ønske godt nytår og tillykke med hele 3 jubilarer i 2019. I midten fra venstre 25 års jubilaren Frederik Lausten, Tømrermester i Service. Johnny Jessen, Tømrerformand og Birte Liltoft, Tilbudsassistent, der begge har haft 20 års jubilæum. De blev fejret og honoreret den sidste dag inden juleferien og er her flankeret af de stolte direktører.

God jul og godt nytår
Fredag den 20. december 2019

Tak til vore medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere for indsatsen og godt samarbejde i 2019, vi ser frem til at tage fat på et nyt og spændende år, sammen med jer.

Vi ønsker dig og din familie en rigtig god jul, samt et godt og lykkebringende nytår. 

Ny daginstitution i Hornslet
Tirsdag den 12. november 2019

STB BYG er i samarbejde med RUM og D.A.I., prækvalificeret til totalentreprisen: Opførelse af ny daginstitution i Hornslet Øst, omfattende 2-3 vuggestuegrupper á 12-15 børn, op til 100 børnehavebørn og personalefaciliteter. Desuden etableres der en naturlegeplads.

Bygherre: Syddjurs Kommune Bygherrerådgiver: D|K2 Bygherrerådgivning

44 boliger Asmusgårdsvej
Fredag den 11. oktober 2019

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen: Opførelse af 44 nye almene boliger på Asmusgårdsvej i Aarhus. Boligstørrelsen varierer fra 2- til 4-værelser/53 – 113 , og er fordelt på 9 solitære bygninger i 2 etager. Bygningerne ligger 'frit spredt ud' på en grund i en fredskov i Lystrup. Bebyggelsen samler sig om et fælles torv med ophold, parkering, haver og fælles kvarterhus. Bygherre: Boligforeningen 10. marts 1943  Bygherrerådgiver: P+P arkitekter VisualiseringP+P arkitekter

Tillykke til 2 ny-udlærte svende
Mandag den 30. september 2019

Før var der 10, nu er der pt. 8 dygtige lærlinge i STB Egenproduktion. Vi er stolte af, at Niklas Ringsborg og Jacob Rømer Christensen begge har bestået deres svendeprøver med glans. Niklas har gennemført sin tømreruddannelse, som den første med baggrund i EUX uddannelsen på Vejle Tekniske Gymnasium. Jacob fik sin mureruddannelse på Rybners Teknisk Skole i Esbjerg med diplom fra Dansk byggeri. Stort tillykke til Niklas og Jacob, der begge fortsætter hos os, som hhv. tømrer- og murersvend. Vi byder jer velkommen på STB holdet.

Ny daginstitution Bygholm Bakker
Torsdag den 26. september 2019

STB BYG er i samarbejde med SKALA arkitekter og DRIAS Rådgivende Ingeniører, prækvalificeret til totalentreprisen: Opførelse af en ny daginstitution i Bygholm Bakker. Daginstitutionen skal have en kapacitet på 60 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser, i alt 150 pladser og med mulighed for udvidelse til 200-220 pladser. Bygherre: Horsens Kommune Bygherrerådgiver: NIRAS

Assens Forsyning
Fredag den 26. april 2019

STB BYG er i samarbejde med GPP arkitekter og Henry Jensen Rådgivende ingeniører, prækvalificeret til totalentreprisen: Opførelse af ny administrationsbygning og værkstedsbygning for Assens Forsyning. Administrationsbygningen skal huse medarbejdere, der arbejder indenfor spildevand, vandforsyning og affald, mødelokaler, omklædningsfaciliteter, laboratoriefaciliteter samt overvågnings- og styring af renseanlæg og vandværk. Desuden indeholder bygningen besøgsfaciliteter og skoletjeneste. Værkstedsbygningen indeholder forskellige værksteder til henholdsvis spildevand og vandværk, en vaskehal bl.a. til vask af containere til genbrugsstationerne, lagerfaciliteter samt oplag af maskiner til pleje af grønne arealer. Bygherre: Assens Forsyning A/S Bygherrerådgiver: COWI  

DOORFLEX overtager STB Snedkeri
Onsdag den 10. april 2019

Pr. 1. maj overtager DOORFLEX A/S aktiviteterne i STB Snedkeri, der er ejet af STB BYG A/S. STB Snedkeri bliver fremover en del af dørproducenten DOORFLEX, der vil fortsætte de nuværende aktiviteter i snedkeriet - og på den måde styrke sin forretning ved at udvide sortimentet. 

Det er selvfølgelig med blandede følelser at STB Snedkeri er solgt til Doorflex, men vi er ikke i tvivl om, at det er den helt rigtige beslutning for snedkeriet, selvom det betyder et farvel til et forretningsområde med en helt særlig plads i STB BYG-historien.

- Vi siger farvel til en flok dygtige og loyale medarbejdere, men siger samtidig et goddag til en ny samarbejdspartner og leverandør af brandelementer. Link til presseomtale her: Building Supply Link til dørproducenten her: DOORFLEX A/S

Sider