Med mennesket i centrum

STB BYG prioriterer at tage et samfundsansvar, der både er til gavn for virksomheden og samfundet. For os handler det om at gøre en menneskelig forskel, og derfor har vi prioriteret følgende områder som en essentiel del af virksomhedens strategi

Lærlinge og praktikanter
STB BYG har i 2016 udlært lærling nummer 106, og vi har typisk 3-4 lærlinge under uddannelse i virksomheden om året. På samme måde tilknyttes praktikanter fra bygningskonstruktør- og ingeniøruddannelserne som støtte for byggeledelsen ved gennemførelsen af større entrepriser. De unge tilbydes et struktureret og professionelt forløb hos STB BYG, hvor den faglige bredde og dybde udbygges, samtidig med, at frihedsgrader og ansvar udfordres i samråd med- og i respekt for den enkelte.

Udsatte befolkningsgrupper
STB BYG prioriterer at bruge ledelses- og medarbejderressourcer på udvalgte projekter til gavn for særligt udsatte befolkningsgrupper i relation til arbejdsmarkedet. Siden februar 2012 har STB BYG således sammen med tre andre virksomheder været med i et projekt om den socialt rummelige virksomhed. I samarbejde med Vejle kommune og med Stine Bosse som mentor tilbydes kontanthjælpsmodtagere mulighed for praktikophold i virksomheden som led i indslusning på arbejdsmarkedet.